Hình 1 bien dao dan dung Hình 9 Hình 3 Hình 7 Hình 10 belly dance
 
Danh sách khóa học
STT Khóa học Học phí khóa thường Khai giảng Thời gian học  
1 Nhảy Hiện Đại 340.000 VNĐ/Tháng 8 Buổi Chiêu sinh thường xuyên, liên hệ để biết thêm chi tiết. + 9h30 - 10h30
+ 10h30 - 11h30
+ 14h30 - 15h30
+ 15h30 - 16h30
+ 17h30 - 18h30
+ 18h30 - 19h30
+ 19h30 - 20h30
Đăng ký
2 Belly Dance 360.000 VNĐ/Tháng 8 Buổi Chiêu sinh thường xuyên, liên hệ để biết thêm chi tiết. + 9h30 - 10h30
+ 15h30 - 16h30
+ 17h30 - 18h30
+ 18h30 - 19h30
Đăng ký
3 Sexy Dance - Bar Club 360.000 VNĐ/Tháng 8 Buổi Chiêu sinh thường xuyên, liên hệ để biết thêm chi tiết. + 10h30 - 11h30
+ 14h30 - 15h30
+ 15h30 - 16h30
+ 17h30 - 18h30
+ 18h30 - 19h30
+ 19h30 - 20h30
Đăng ký
4 V.I.P - 1 Kèm 1 300.000 VNĐ/Buổi, đóng tối thiếu 12 buổi Chiêu sinh thường xuyên, liên hệ để biết thêm chi tiết. + 9h30 - 10h30
+ 10h30 - 11h30
+ 14h30 - 15h30
+ 15h30 - 16h30
+ 17h30 - 18h30
+ 18h30 - 19h30
+ 19h30 - 20h30
Đăng ký
5 Kpop Dance - Tiktok Dance 340.000 VNĐ/Tháng 8 Buổi Chiêu sinh thường xuyên, liên hệ để biết thêm chi tiết. + 9h30 - 10h30
+ 10h30 - 11h30
+ 14h30 - 15h30
+ 15h30 - 16h30
+ 17h30 - 18h30
+ 18h30 - 19h30
+ 19h30 - 20h30
Đăng ký
6 Nhảy Hiện Đại Thiếu Nhi 350.000 VNĐ/Tháng 8 Buổi Chiêu sinh thường xuyên, liên hệ để biết thêm chi tiết. + 9h30 - 10h30
+ 17h30 - 18h30
+ 18h30 - 19h30
Đăng ký
LIÊN HỆ

 
FACEBOOK-YOUTUBE
 
BỘ MÔN NỔI BẬT
Kpop
Choreography
hiphop
HDTN
sexy
bellydance
popping
 
DỊCH VỤ NỔI BẬT
bieu dien
dan dung
thue trang phuc
vip
 
THỐNG KÊ
Đang truy cập 36
Lượt truy cập 44691698
Số Khóa Học 6