Hình 2
 
Hình 1 bien dao dan dung Hình 9 Hình 3 Hình 7 Hình 10 belly dance
 
Danh sách khóa học
STT Khóa học Học phí khóa thường Khai giảng Thời gian học  
1 1.Nhảy hiện đại - Kpop - Popping - Hiphop 340.000 VNĐ/tháng 8 buổi Chiêu sinh thường xuyên, liên hệ để biết thêm chi tiết. + 9h30 - 10h30
+ 10h30 - 11h30
+ 14h30 - 15h30
+ 15h30 - 16h30
+ 17h30 - 18h30
+ 19h30 - 20h30
Đăng ký
2 2.Nhảy hiện đại thiếu nhi - Dance for kids 250.000 VNĐ/tháng 8 buổi Chiêu sinh thường xuyên, liên hệ để biết thêm chi tiết. + 9h30 - 10h30
+ 17h30 - 18h30
+ 18h30 - 19h30
Đăng ký
3 Múa bụng Thiếu Nhi 200.000 VNĐ/tháng 8 buổi Chiêu sinh thường xuyên, liên hệ để biết thêm chi tiết. + 18h30 - 19h30
Đăng ký
4 5. Múa bụng Người lớn - Belly Dance 360.000 VNĐ/tháng 8 buổi Chiêu sinh thường xuyên, liên hệ để biết thêm chi tiết. + 19h30 - 20h30
Đăng ký
5 6.Nhảy Bar Club, Vũ trường Cơ bản - Sexy Dance Basic 360.000 VNĐ/tháng 8 buổi Chiêu sinh thường xuyên, liên hệ để biết thêm chi tiết. + 9h30 - 10h30
+ 10h30 - 11h30
+ 14h30 - 15h30
+ 15h30 - 16h30
+ 17h30 - 18h30
+ 18h30 - 19h30
+ 19h30 - 20h30
Đăng ký
6 Dance sport Thiếu Nhi 300.000 VNĐ/tháng 8 buổi Chiêu sinh thường xuyên, liên hệ để biết thêm chi tiết. + 17h30 - 18h30
Đăng ký
7 VIP 300.000 VNĐ/giờ (Người lớn) Chiêu sinh thường xuyên, liên hệ để biết thêm chi tiết. + 9h30 - 10h30
+ 10h30 - 11h30
+ 14h30 - 15h30
+ 15h30 - 16h30
+ 17h30 - 18h30
+ 18h30 - 19h30
+ 19h30 - 20h30
Đăng ký
8 ZUMBA 500.000 VNĐ/tháng 12 buổi Chiêu sinh thường xuyên, liên hệ để biết thêm chi tiết. + 9h30 - 10h30
Đăng ký
LIÊN HỆ

 
FACEBOOK-YOUTUBE
 
BỘ MÔN NỔI BẬT
Trung Tâm Văn Hóa Quận 11
RKW Lotus
Nhà thiếu nhi Quận 10
CLB TDTT Tây Thạnh
ntn tan phu
ntn tan binh
 
DỊCH VỤ NỔI BẬT
 
THỐNG KÊ
Đang truy cập 59
Lượt truy cập 42883598
Số Khóa Học 8